O NAS

Tworząc Stowarzyszenie bądź Klub Abstynencki należy zadać sobie pytanie jaki ma być cel i zadania jego działalności. Już sama nazwa „abstynencki” bądź „trzeźwościowy” w sposób istotny determinuje jego działalność. Kluby działają na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych. Stowarzyszenia i Kluby oprowadzą działalność na rzecz swoich członków, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Sama nazwa „abstynencki” wskazuje na charakter Klubu, a pełne upodmiotowienie człowieka wskazuje, jak ważnym jest jego trzeźwe życie - bez używania napoi alkoholowy dla społeczności klubowej.

Członkiem Klubu może stać się każdy człowiek, który zobowiąże się do przestrzegania wzajemnej umowy społeczności tworzącej Klub, wyrażonej w formie statutu bądź regulaminu, oraz wyrazi chęć do pracy nad sobą w celu osiągnięcia pełnej trzeźwości w życiu osobistym, a ponad to jest gotowy pomagać innym członkom Klubu na drodze do osiągnięcia pełnej trzeźwości.

Tak, więc członkiem Klubu może być każdy człowiek nie koniecznie uzależniony od alkoholu, ale który w pełni i odpowiedzialnie będzie realizował postanowienia statutowe, regulaminowe i przestrzegał zasady pełnej abstynencji od napojów alkoholowych.

 

Należy pamiętać, że dla osób z problemami alkoholowym, które nie zaakceptowały jeszcze swojej choroby a także dla ich bliskich Klub Abstynencki lub Stowarzyszenie staje się miejscem pierwszego kontaktu w sprawie podjęcia decyzji do leczenia odwykowego a także źródłem nadziei na nowe, przyszłe, trzeźwe życie.

 

Duże znaczenie dla społeczności Klubowej winna stanowić jej praca zewnętrzna. Jest to swoista misja mająca na celu propagowanie trzeźwości dla wszystkich i abstynencji dla wielu jako istotnego warunku zdrowego stylu życia.

 

 

MOTTO SKAWP"VICTORIA"RADOM

http://youtu.be/tDKAZMSNpXA

 

Zarząd SKAWP Victoria Radom.jpg

Zarząd SKAWP  Victoria Radom.jpg
Subskrybuje zawartość