SKAWP "VICTORIA"

ZDROWYCH,SPOKOJNYCH,RADOSNYCH,TRZEŹWYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015 WSZYSTKIM CZŁONKOM,ICH RODZINOM,SYMPATYKOM I PRZYJACIOŁOM, ŻYCZY ZARZĄD SKAWP VICTORIA


DZIAŁALNOŚĆ

W Radomiu jesteśmy znani od 28 lat,gdyż nie zawężamy działalności tylko do własnego grona. Szereg przedsięwzięć kierowanych jest do mieszkańców miasta, regionu. Głównym zadaniem jest pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Można śmiało nazwać nasze Stowarzyszenie,klubem rodzinnym, gdyż każdy kto wyrazi chęć uczestnictwa w  naszym działaniu w różny sposób otrzyma pomoc.Jesteśmy instytucją otwartą dla wszystkich.Każdy może znaleźć coś dla siebie. Szczególny nacisk kładziemy na rehabilitację uzależnionych od alkoholu. W całym tygodniu odbywają się spotkania(harmonogram zajęć znajduje sie na boku strony) w których poruszane są odpowiednie tematy a w szczególności nauki życia bez alkoholu.Wszystkie zajęcia,spotkania nawiązują właśnie do tego tematu.W klubie istnieje też grupa wsparcia,zrzeszająca kobiety tak uzależnione jak i współuzależnione.Spotkania dla nich odbywają sie w czwartki.Nie zapominamy też o dzieciach. One są bardzo poszkodowane w rodzinie uzależnionej. Tutaj uczą się przebywania razem z rodzicami,nawiązują bliższe więzi,poznają świat i jego zabawy bez alkoholu.Wspominając na wstępie o działalności poza klubowej warto nadmienic,że nasi członkowie pracują w różnych organizacjach zajmujacymi się profilaktyką uzależnień. Wielu z nas jest członkami Telefonu Zaufania Linii Braterskich Serc. Swoją znajomością tematu są bardzo pomocni, odpowiadając na pytania, przekazują rady dzwoniącym.Możemy sie też pochwalić, że czynnie bierzemy udział w tworzeniu ruchu abstynenckiego. Z naszej inicjatywy i pomocy powstał klub w Wolanowie. Obecnie przymiarki są do Skaryszewa.W  naszym działaniu najważniejszy jest człowiek,jego najbliżsi. Jeżeli chcesz uczestniczyć w swoim nowym życiu, zgłoś sie do nas a znajdziesz tutaj przyjaciół, którzy wskażą ci właściwą drogę. Jedynym warunkiem członkostwa i uczestnictwa w spotkaniach jest utrzymywanie abstynencji. Nie znaczy to,że Ci co nie mogą od razu poradzić sobie z nałogiem są odsuwani. Właśnie dla nich jest nasz klub. Uwierz w to jak wielu to już zrobiło gdyż na każdy problem znajdzie się odpowiednie rozwiązanie. W naszych szeregach są ludzie którzy nie pią już 26 lat . To są fakty,które świadczą same za siebie. Zatem jeżeli podejrzewasz,że masz problem z alkoholem, zgłoś się do nas. Nie czekaj. Daj sobie pomóc.


 

Stowarzyszenie Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „Victoria” działa na rzecz:

1.Rehabilitacji rodzin z problemem alkoholowym.
2.Ozdrowienia moralnego osób nadużywających alkoholu.
3.Przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu jako zjawisku społecznemu.
4.Wspierania osób współuzależnionych.
5.Profilaktyki wśród społeczeństwa a w szczególności dzieci i młodzieży.

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Wspieranie osób uzależnionych w celu osiągnięcia stałej abstynencji.
2.Niesienie wszechstronnej pomocy osobom z problemem alkoholowym w kształtowaniu własnego rozwoju i budowanie właściwej postawy w rodzinie i w społeczeństwie.
3.Uczenie kultury życia bez alkoholu.
4.Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych sytuacji życiowych.
5.Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu uzależnienia od alkoholu.
6.Propagowanie idei trzeźwości wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
7.Obrona interesów członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Organizowanie różnych form zajęć rehabilitacyjnych i pozamedycznej pomocy dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

2.Rozwijanie wśród członków nowych zainteresowań, oraz stwarzanie warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu
3. Organizowanie rodzinnych obozów integracyjnych oraz warsztatów terapeutycznych.
4.Organizowanie zawodów sportowych, imprez turystycznych i zajęć rekreacyjnych
5.Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnienia od alkoholu.
6.Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
7. Organizowanie konferencji, konkursów, wystaw, festynów o tematyce dotyczącej problemów alkoholowych.


MOTTO SKAWP"VICTORIA"RADOM

Subskrybuje zawartość